• İstanbul Mali Müşavirlik Hizmetleri
  • İstanbul Muhasebe Hizmetleri

Hakkımızda

Türkiye içinde ve dışında, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika coğrafyalarında stratejik uluslararası yatırım projeleri için organizasyon ve proje yönetim hizmetleri vermiştir. Yatırımcılarla birlikte veya onlar adına verilen hizmetler arasında:Yatırıma uygun olan firmaların, partnerlerin ve kapital kaynakların belirlenmesi ve seçilmesi; yatırım hedefi olan veya olabileceğine karar verilen firmaların finansal, hukuksal, operasyonel, idari v.b açıdan analizi; finansal iletişim ve yatırımcı ilişkileri yönetimi, yatırım sonrası destek, yatırım başlangıcından tamamlanana kadar geçen süreç boyunca finansal ve vergi planlamaları, İK, üretim, muhasebe, finansal sistemlerin kuruluşu ve yürütülmesi gibi hizmetlerin verilmesi, yatırım sonrası yönetim desteğiyle yatırım yapılan firmanın süregelen operasyonların optimalleştirilmesi, yerel hukuk, vergi, muhasebe, finans, İK. ile uyum kazandırma, yatırımcıların ve yöneticilerin yerel çevre, piyasa, çalışma ve yaşam kültürlerine uyumunu kolaylaştırma hizmetlerinde bulunmuştur.

Müessese ve kişilere en üst kalitede Genel Muhasebe hizmeti sunmak hem işimizi hem de müşterilerimizi mutlu etmektedir.

Bununla birlikte tüm paydaşlarımızı daha ileriye taşımakta olup, değişen şartlar ve Gelişen teknolojiyle beraber her zaman daha iyisine ulaşmak üzere yenilenmekteyiz. Mali mevzuattaki ve mükelleflerin faaliyet konularındaki gelişmeleri günü gününe Takip ederek gerekli tedbirleri almak ve bu gibi konularda mükellefleri yönlendirmek bizim işimiz.

İş terbiyesine ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler kurmak ve Geliştirmek için tüm anlaşmazlıkları yapıcı hale getirmek, seçkin ve uzman Kadromuz ile kariyer ve kişisel gelişimlere yardımcı olmak.

Yüksek hizmet standartlarımızın sürekliliğini sağlamak, en üst düzey yöneticimizden En alt kademedeki çalışanımıza kadar olan ortak amacımız, kişi odaklı beklentilerin Ötesinde yüksek kaliteli hizmet üretmek ve sunmaktayız.

 

Çözüm Ortaklarımız