SGK

SGK

SGK

SGK Mevzuatına uygun olarak düzenlenmesi gereken bordroların ve hesap pusulalarının hazırlanması ve personellere imzalattırılmak üzere firma yetkililerine sunulması.